На початок сторінки

Підсистема управління матеріально-технічним забезпеченням

Підсистема управління матеріально-технічним забезпеченням (МТЗ) — рішення компанії «Волошин», розроблене для автоматизації операційних і управлінських процесів постачання. Рішення дозволяє автоматизувати функції планування МТЗ, планування процесів забезпечення потреб в МТР, виконання плану забезпечення, оперативний контроль і аналіз виконання потреб в МТР.

Продукт розроблений на основі ERP-системи «Управління виробничим підприємством» і може використовуватись в таких конфігураціях, як «Бухгалтерія для України», «Управління торгівлею», «Управління торговельним підприємством». Рішення зберігає всю функціональність і механізми цих типових рішень, істотно розширюючи їх можливості в галузі управління закупівлями і запасами.

Для виробничих компаній, холдингів і великих підприємств із складною багаторівневою і розподіленою структурою підпорядкування, розгалуженою мережею філій чи територіальних підрозділів або суб’єктів господарювання, які використовують кілька облікових систем.

Переваги використання "МТЗ Матеріально-технічне забезпечення"

 • Управління процесом централізованого формування потреб в матеріально-технічних ресурсах (МТР) за статтями витрат і напрямками діяльності відповідно до запланованих заходів та виділеного бюджету.
 • Аналіз відповідності потреб в МТР до планів, проектів, бюджетів тощо.
 • Управління процесом підготовки та погодження планів МТЗ.
 • Планування закупівельної діяльності відповідно до планів МТЗ.
 • Організація конкурсних закупівель МТР.
 • Управління процесом контролю наявності залишків МТР на складах і їх розподілу відповідно до потреб.
 • Управління процесом контролю наявності запасів на аварійні і непередбачені ситуації.
 • Формування оперативної і управлінської звітності про виконання планів забезпечення і закупівель.

Функціональні можливості

 • Автоматизація процесів управління МТЗ з урахуванням особливостей діяльності холдингів і великих промислових підприємств, включаючи наявність складної багаторівневої і розгалуженої структури підпорядкування і, відповідно, розподілені в часі процеси узгодження різних рішень.
 • Централізоване планування МТЗ з використанням заявочних кампаній.
 • Оптимізація процесів МТЗ холдингів і великих промислових підприємств:
  • Безперебійного надходження сировини і матеріалів;
  • Планування МТЗ: збір та консолідація потреб в МТР;
  • Централізованих закупівель;
  • Створення єдиного інформаційного простору і нормативно-довідкової інформації (НДІ);
  • Створення регламентів МТЗ, що дозволяє спрогнозувати або спланувати терміни виконання заявок на забезпечення;
  • Забезпечення відповідності планів МТЗ і бюджетів.
  • Аналізу МТЗ;
  • Управління запасами.