В начало страницы

Підсистема управління нормативно-довідковою інформацією

Що таке нормативно-довідкова інформація (НДІ)

Нормативно-довідкова інформація — умовно-постійна складова всієї корпоративної інформації компанії, яка включає в себе набір довідників, словників, класифікаторів, стандартів, регламентів.

Створення єдиної системи управління НДІ допоможе вирішити цілий комплекс проблем, викликаних множинністю точок введення НДІ, відсутністю єдиних стандартів ведення НДІ і недостатньою кваліфікацією персоналу. Результат впровадження централізованої системи управління НДІ – стандартизація корпоративних довідників, усунення неактуальної і такої, що дублюється інформації, організація централізованої точки введення інформації, обробка і контроль вмісту довідників. Все це надає можливості для поліпшення якості консолідації облікових даних, спрощення завдань щодо підготовки звітності, оптимізації матеріальних запасів, підвищення якості управлінських рішень.

Для суб’єктів господарювання, які мають розгалужену мережу філій чи територіальних підрозділів або використовують кілька облікових систем.

Які переваги отримує компанія після впровадження єдиної системи управління нормативно-довідковою інформацією

 1. Забезпечення усіх облікових та виробничих інформаційних систем підприємств єдиною уніфікованою, стандартизованою нормативно-довідковою інформацією (НДІ);
 2. Формування єдиних регламентів для централізованого планування матеріально-технічного забезпечення;
 3. Створення єдиного інформаційного простору для ефективного управління складськими запасами;
 4. Підвищення достовірності і повноти первинної облікової і консолідованої звітної інформації;
 5. Централізації відповідальності за якість нормативно-довідкової інформації;
 6. Отримання оперативної та достовірної інформації про потреби в матеріально-технічних ресурсах і їх забезпеченні, необхідної для прийняття управлінських рішень;
 7. Створення єдиного інформаційного простору для цілей забезпечення заявочної кампанії (наповнення довідників лише шляхом формування, подання і погодження заявок на створення/редагування елементів довідника);
 8. Стандартизація та забезпечення інформаційного взаємозв’язку між структурними підрозділами;
 9. Підвищення рівня кваліфікації персоналу, забезпечення постійної якості роботи, переведення суб’єктивних факторів в технологічну площину, скорочення багаторазової обробки інформації;

Підвищення якості аналітичної роботи, зміна функцій аналітиків, перехід від рутинної механічної роботи до аналізу.

Функціональні можливості

 1. Консолідація існуючих і завантаження нових даних;
 2. Підтримка НДІ в актуальному стані;
 3. Керування вмістом НДІ;
 4. Перегляд і пошук інформації в довідниках;
 5. Керування внесенням змін в НДІ;
 6. Синхронізація даних з іншими системами;
 7. Адміністрування роботи користувачів і їх доступу до НДІ.

Які задачі вирішує

Автоматизація процесів консолідації, первинної обробки та ведення нормативно-довідкової інформації (НДІ) з метою підвищення рентабельності процесів використання матеріально-технічних, людських, фінансових ресурсів підприємства.