На початок сторінки

Бібліотека додаткових друкованих форм, звітів, обробок, що розширюють функціональність типових конфігурацій

Для розширення функціоналу типових конфігурацій програм "1С:Підприємство", полегшення роботи бухгалтера ми розробили і пропонуємо такі рішення:

Друковані форми
УТП Друк адреси контрагента для конверту з віконечком
УТП Друкована форма 2-х примірників актів на 1 сторінку
УТП Друкована форма 2-х примірників авансових звітів на 1 сторінку
БДУУТП Рахунок на оплату покупцю з граничною датою оплати
Табель обліку робочого часу (де-факто)
УТП Довідка про доходи (безробіття)
Інвентаризація товарів на складі з групуванням по рахунках БО
БДУУТП Довідка про доходи в консульство
БДУ Акт з використаними матеріалами
БДУ Рахунок на оплату покупцю з граничною датою оплати (із Заказа покупателя)
УТП Видаткова накладна з підсумком по Кількості
БДУУТП Видаткова накладна з одиницями виміру товарів і артикулом (Ашан)
БДУУТП Видаткова накладна 2 на 1 сторінці (Альбомно)
БДУУТП Розрахунок лікарняного листа (з Директором і Бухгалтером) згідно вимог ФСС
БДУ Друкована форма Вимоги-накладної М-11 зі Звіту виробництва за зміну
БДУУТП Наказ на введення в експлуатацію ОЗ
УТП Товаро-транспортна накладна покращена (ТТН)
РКО Отримав сума прописом
Обробки
УТП Пакетне вивантаження податкових накладних в .xml
Пакетний друк документів за будь-який період (будь-яких)
БДУУТУТП Видалення документів в немонопольному режимі
УТП Обнулення залишків по рахунках 6431, 6432, 6441, 6442 та Внесення правильних залишків по рахунках 6431, 6432, 6441, 6442
БДУ Нарахування лікарняних для "Бухгалтерія для України"
УТП Внесення правильних залишків по рахунках 6431, 6432, 6441, 6442
Заповнення залишками на складі (по вибраному рахунку БО) для документу Інвентаризація товарів на складі
БДУУТП «Медова стиковка»
БДУ Товаро-транспортна накладна (зберігається в базі+вибір елементів з довідників)
Шляхові листи
УТП Заповнення залишками по МВО
БДУУТП Поновлення ставок 2019
БДУУТП Обнулення від’ємних та нульових залишків по запасах (201, 205, 281 та інші рахунки )
УТП Заповнення залишками по МВО для документу «Інвертаризація основних засобів»
УТП Заповнення залишками по МВО для документу «Переміщення основних засобів»
УТП Заповнення залишками по МВО для документу «Зміна параметрів нарахування амортизації ОЗ»
УТП Заповнення залишками по рахунку 131, 132 для документу «Переоцінка ОЗ»
УТП Заповнення залишкам на складі (по вибраному рахунку БО) для документу «Інвентаризація товарів на складі»
УТП Видалення чеків ККМ
БДУУТП Заповнення залишками по рахунку 281 для документу Встановлення цін номенклатури
БДУУТП Шляховий лист легкового автомобіля
Звіти
Звіт про фінансові результати за довільний період
БДУ Звіт "Продажі в розрізі контрагентів та товарів" для програми "Бухгалтерія для України"
УТП Звіт 1ДФ "Виплачено=Нараховано"
УТП Оборотно-сальдова відомість з рахунками іноземною мовою
УТП Звірка залишків запасів по бухгалтерському та управлінському обліках
Баланс за довільний період
УТП Звіт «Всі затрати» з деталізацією до номенклатури списання
УТП Звіт з праці (квартальний) з розшифровкою показнику 7010
УТП Звіт з праці (місячний) з розшифровкою показника 1060
Шахматна відомість по пайовиках + Кількість номенклатури
Обороти Рахунку деталізовані (номенклатура)
Аналіз Витрат до номенклатури