На початок сторінки

Автоматизація бухгалтерського, податкового і кадрового обліку в BAS

Автоматизація бухгалтерського і податкового обліку

Для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності, ми пропонуємо програму "Бухгалтерія".

Програма забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати винятково для ведення бухгалтерського й податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу програми "Бухгалтерія" включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання”. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства з ведення бухгалтерського обліку і віддзеркалення даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Функціональні можливості:

 • Облік торговельних операцій.
 • Облік поставок і запасів.
 • Облік виробництва.
 • Облік коштів.
 • Бухгалтерський облік.
 • Облік податків.
 • Розрахунок заробітної плати.
 • Регламентована звітність.

Сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по усіх об'єктах конфігурації (документах, довідниках тощо);
 • завантаження курсів валют з Інтернет;
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • вбудований поштовий клієнт;
 • автоматична перевірка та встановлення оновлень "Бухгалтерія" через Інтернет.

«Монітор бухгалтера» дозволяє оперативно та у зручній формі отримувати дані про залишки на поточних рахунках у банку та у касі, про суми дебіторської і кредиторської заборгованості.

«Експрес-перевірка» ведення обліку забезпечує аналіз даних на відповідність закладеній у програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки обліку, підказує можливі причини виникнення цих помилок та дає рекомендації з їх виправлення.

Засоби швидкого освоєння

«Стартовий помічник» призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою. Послідовно відповівши на питання «Стартового помічника», можна одразу перейти до введення поточних документів.

«Панель функцій» допомагає початківцям освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні задачі. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) подані у вигляді схем роботи та містять візуальне подання послідовності операцій. «Поради користувачам» для самостійного освоєння програми: відображення у програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників та формування звітів.

Кадровий облік

Для реалізації кадрової політики підприємства ми пропонуємо програму "Зарплата і управління персоналом". Це потужний інструмент, який також включає автоматизацію різних служб підприємства від служби управління персоналом і лінійних керівників до працівників бухгалтерії.

Функціональні можливості:

 • планування потреб персоналу;
 • забезпечення бізнесу кадрами;
 • управління компетенціями та атестація працівників;
 • управління навчанням персоналу;
 • управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • ефективне планування зайнятості персоналу;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • трудові відносини, у тому числі кадрове діловодство;
 • розрахунок зарплат персоналу;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • вирахування регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованих зарплат і податків у витратах підприємства.

У конфігурації особливу увагу приділяють автоматизації управлінської діяльності менеджерів з персоналу. Зокрема, в конфігурацію включені інструменти, що дозволяють вирішувати основні завдання, з якими при плануванні стикаються як менеджери з персоналу, так і керівники різних рівнів:

 • інструмент набору кадрів, що дозволяє здійснити всю процедуру підбору кадрів, включаючи листування з кандидатами через електронну пошту;
 • інструмент планування відпусток працівників;
 • інструментарій управління компетенціями та проведення атестацій;
 • інструментарій управління навчанням працівників;
 • інструмент розробки схем мотивації працівників.