На початок сторінки

Професійно впроваджуємо ERP-системи на виробничих підприємствах

Охопіть весь бізнес одним поглядом

оперативно оцінюйте ключові показники діяльності заводу
queue_play_next
Розрахунок фактичної собівартості продукції
queue_play_next
Виробниче планування. Планування по робочих центрах
queue_play_next
Бюджетування. План-фактний аналіз виконання бюджетів
queue_play_next
Платіжний календар. Планування руху грошових коштів

"BAS ERP" - перевірене рішення для автоматизації виробничого підприємства

Підсистема управління виробництвом

Забезпечує управління по міжцехових переходах і на операційному рівні, оперативну диспетчеризацію, управління по "вузьких місць", управління завантаженням обладнання.

Система обліку витрат і розрахунок собівартості

Забезпечує деталізацію до складу вихідних витрат, наочність і контроль обґрунтованості розрахунку.

Вдосконалені механізми і інструменти бюджетування

Використовують табличну модель бюджетування, дозволяють ефективно і наочно управляти бюджетним процесом з використанням діаграми Ганта.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Надсилайте листи за допомогою поштового клієнта, вбудованого в операційну систему мобільного пристрою.

В рамках функціоналу регламентований облік

Забезпечується автоматичне відображення господарських операцій в обліку відповідно до облікової політики з точністю до груп фінансового обліку, автоматична виписка і контроль номенклатурного складу податкових накладних.

Підсистема міжнародного фінансового обліку (МСФЗ)

Забезпечується автоматичне відображення господарських операцій в обліку відповідно до облікової політики з точністю до груп фінансового обліку, автоматична виписка і контроль номенклатурного складу податкових накладних.

Підсистема організації ремонтів

Дозволяє вести облік об'єктів ремонту, реєструвати напрацювання, контролювати виконання поточних та позапланових ремонтів.

Підсистема управління фінансами

Дозволяє вести облік в розрізі напрямів діяльності, використовувати гнучкі правила розподілу витрат. Функціонал казначейства дозволяє ефективно управляти грошовими коштами.

Cистема ефективного управління процесами продажів

Дозволяє використовувати мобільні робочі місця працівників складів і торгових представників.

Підсистема управління закупівлями

Зручний спосіб проінформувати користувача про подію.

функціонал управління персоналом і розрахунок ЗП

Дозволяє здійснювати ведення кадрового обліку, необхідне великим виробничим підприємствам, проводити розрахунок зарплати за даними виробництва.