На початок сторінки
Економічний ефект від впровадження ERP-системи
Показник ефективності Середнє значення
Запаси і виробництво Зниження обсягів матеріальних запасів 20%
Скорочення витрат на матеріальні ресурси 11%
Скорочення виробничих витрат 12%
Зниження собівартості продукції, що випускається 8%
Збільшення обсягу продукції, що випускається 29%
Зростання продуктивності праці на виробництві 14%
Оборотні кошти Зростання оборотності складських запасів 25%
Скорочення дебіторської заборгованості 19%
Ефективність та оперативність Прискорення обробки замовлень 85%
Скорочення термінів виконання замовлень 26%
Скорочення операційних та адміністративних витрат 20%
Зростання прибутку 14%
Трудовитрати і звітність Скорочення трудовитрат у різних підрозділах 25%
Прискорення отримання управлінської звітності В 3 рази
Прискорення підготовки регламентованої звітності В 3.1 рази