На початок сторінки

Управлінський облік

Кому потрібен управлінський облік?

Власники бізнесу та директори для ефективного управління підприємством повинні мати повне уявлення про діяльність своєї компанії. Без налагодженого управлінського обліку це не можливо. Управлінський облік для керівника передбачений величезною системою звітності, яка забезпечує ефективну обробку різноманітних відомостей з метою представлення їх в узагальненому і порівнянному вигляді, придатному для аналізу і прийняття управлінських рішень.

Які 5 кроків потрібні для створення управлінського обліку?

  1. Описати організаційну структуру підприємства;
  2. Описати статті затрат і доходів;
  3. Описати статті руху грошових коштів;
  4. Зафіксувати доходи і витрати;
  5. Навчитися користуватись звітністю.

Додаткові переваги системи звітності:

  • Звіти є потужним і гнучким засобом відбору, узагальнення і групування даних, що містяться в інформаційній базі. Користувач може не тільки роздрукувати звіт, але і працювати з ним як з інтерактивним документом: змінити його параметри, перебудувати, сформувати додатковий звіт на підставі окремих документів вже сформованого звіту;
  • Всі звіти містять дружній механізм управління, за допомогою якого користувач може змінювати часовий період звіту, набір відображуваних показників, ступінь деталізації, порядок угруповання, форму відображення інформації і т.д., якщо його не влаштовують стандартні параметри. Налаштування можна зберігати в інформаційній базі для повторного використання;
  • Звіти можуть бути об'єднані в комплекти за напрямками діяльності підприємства. Між собою звіти розрізняються критеріями відбору та принципами відображення інформації, ступенем деталізації.

Зробіть свій бізнес більш прозорим та керованим!