На початок сторінки

Корпоративним клієнтам

Створення системи автоматизованого обліку є складним, комплексним проектом. Тут не буває готових або стандартних рішень, що підходять для всіх. Тісна співпраця і взаєморозуміння між замовником та розробником є критично важливим для успіху всього проекту. Спільна робота дозволяє обом сторонам створити модель майбутньої системи, краще зрозуміти, як вона виглядатиме і працюватиме. Структурований підхід до роботи, тісна взаємодія з клієнтом знижують ризики проекту, забезпечують його виконання в строк, з необхідною якістю і в межах бюджету.

Наймасштабніші проекти

Укрігдроенерго

ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО"

ПАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" — найбільша гідрогенеруюча компанія України, до складу якої входять дев’ять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська, Канівська, Кременчуцька, Дніпродзержинська, Дніпровська, Каховська ГЕС, Київська гідроакумулююча електростанція (ГАЕС), Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС. У 2014 році загальна кількість гідроагрегатів на станціях товариства становила 102, а їх сумарна потужність досягла 5401 мВт (а це  8,6% усієї генеруючої потужності ГЕС України). Компанія забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, мобільний аварійний резерв в об’єднаній енергосистемі України.

У 2011 році компанія «ВОЛОШИН» успішно завершила проект зі створення єдиної облікової корпоративної системи в ПАТ «Укргідроенерго». Система допомогла вирішити низку складних проблем у масштабі всього підприємства та забезпечила функціонування понад 200 автоматизованих робочих місць.

Впроваджена ERP-система дала змогу виконати такі завдання:

 • підтримка єдиних стандартів корпоративного обліку та формування звітності;
 • значне скорочення термінів підготовки звітності за рахунок прискорення процесів збору та підготовки інформації;
 • підвищення довіри до звітності з боку аудиторів, акціонерів, кредиторів за рахунок підвищення якості підготовки та достовірності звітності;
 • одночасне формування даних бухгалтерського та податкового обліку;
 • автоматичний розрахунок собівартості;
 • підтримка єдиних стандартів і принципів корпоративного планування;
 • розмежування прав доступу з метою збереження конфіденційності інформації;
 • автоматизація праці персоналу, звільнення ключових фахівців від рутинної та технічної роботи;
 • загальне скорочення трудомісткості та зниження витрат часу на отримання інформації для прийняття управлінських рішень;
 • автоматизовано процеси управління договірною діяльністю;
 • усунено подвійний облік виконання договорів через інтеграцію роботи бухгалтерії та служби виконання договорів;
 • суттєво допрацьовано систему внутрішніх розрахунків між філіями (авізо);
 • досягнуто високого ступеня актуальності інформації — 1 день, що повністю відповідає вимогам замовника;
 • підвищено виконавчу дисципліну структурних підрозділів.

У 2014 році на підприємстві було введено в експлуатацію автоматизовану систему обліку та формування консолідованої фінансової звітності за МСФЗ (IFRS). Систему розробили спеціалісти ТОВ «ВОЛОШИН» у співпраці з провідними аудиторськими компаніями (EBS, Deloitte, BDO). Ця система суттєво підвищила довіру до звітності, яка формувалася на вимогу Світового банку, ЄБРР та інших Міжнародних фінансових установ, що підтверджено безумовно позитивним висновком міжнародної аудиторської компанії «BDO» за результатами аудиту фінансової звітності за 2014 рік.

У 2015 році на замовлення відділу постачання ПАТ «Укргідроенерго» була розроблена підсистема «Управління матеріально-технічним забезпеченням (МТЗ)». Завдяки розробленій системі, МТЗ цього великого підприємства стало подібне до ретельно продуманого механізму, призначення якого — планування, закупівля та доставка необхідних товарно-матеріальних цінностей у потрібній кількості і в заданий час будь-якому структурному підрозділу.

На етапі виконання робіт, пов’язаних з проектом, фахівцями компанії «ВОЛОШИН» вивчено, описано, адаптовано, доповнено, регламентовано і в кінцевому результаті автоматизовано процеси відділу постачання.

Такий підхід дав змогу обґрунтовано, за місцем і часом виникнення потреби, залучати в процес постачання сотні або навіть тисячі співробітників ПАТ «Укргідроенерго», що своєю чергою посприяло істотній економії фінансових ресурсів і часу, а також координації роботи численних підрозділів.

Паралельно з вищеописаним проектом у 2015 році здійснено проект зі створення в ПАТ «Укргідроенерго» єдиної системи управління нормативно-довідковою інформацією (НДІ). Це допомогло вирішити цілий комплекс проблем, викликаних множинністю точок введення НДІ, відсутністю єдиних стандартів ведення НДІ та недостатньою кваліфікацією персоналу.

Результатами впровадження централізованої системи управління НДІ стали:

 • раціональна робота корпоративної інформаційної системи загалом;
 • підвищення достовірності і повноти первинної облікової та консолідованої звітної інформації;
 • забезпечення сумісності облікових і звітних документів;
 • централізація відповідальності за якість нормативно-довідкової інформації;
 • використання якісної (актуальної, повної, несуперечної, достовірної, уніфікованої) нормативно-довідкової інформації усіма користувачами інформаційних і облікових підсистем компанії;
 • зростання ефективності управлінських рішень і оперативного контролю ключових виробничо-економічних показників у результаті консолідації стандартизованих даних НДІ.

Супровід та удосконалення програмного комплексу здійснюється за угодою про рівень послуг (SLA). В угоді зафіксовано кількісні та якісні характеристики надаваних послуг, як-от: доступність, підтримка користувачів, час усунення несправностей та інше. У штаті компанії-виконавця за підприємством-замовником закріплено окремого клієнт-менеджера, в обов’язки якого входить управління спільними проектами, координація робіт, планування розвитку програмного забезпечення та ін.

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАТУРПРОДУКТ-ВЕГА"

Спільне українсько-німецьке підприємство ТОВ "Натурпродукт-Вега" є ексклюзивним дистриб'ютором лікарських препаратів, засобів по догляду за зубами і яснами, косметики на основі натуральної сировини, предметів санітарії, гігієни і біологічно активних добавок природного походження.

На підприємстві впроваджено програмний продукт «Управління торговельним підприємством 8». Загальна кількість автоматизованих робочих місць – 80. Здійснено автоматизацію таких ділянок:

 • бухгалтерський і податковий облік;
 • зарплата й управління персоналом;
 • управління грошовими коштами;
 • управління замовленнями;
 • логістика;
 • планування;
 • складські операції;
 • облік затрат.

Індивідуально було розроблено низку підсистем, які дали змогу оптимізувати багато важливих бізнес-процесів на підприємстві. Зокрема:

 • автоматизовано формування фінансової звітності (зокрема для німецьких партнерів);
 • автоматизовано роботу логістичного відділу (зокрема розрахунок калькуляцій маршрутів, обміни з перевізником «Нова пошта»);
 • для торгового відділу автоматизовано механізми непрямих продаж, комісійної торгівлі. Суттєво допрацьовано звітність;
 • розроблено підсистему планування, впровадження дозволило максимально гнучко планувати продажі майбутніх періодів та порівнювати їх з поточними і минулими періодами;
 • автоматизовано облік відряджень (накази, виплата добових);
 • здійснено інтеграцію програмного забезпечення BAS з іншими обліковими системами контрагентів (завантаження-вивантаження документів у різних форматах);
 • автоматизовано обмін податковою звітністю (вхідні-вихідні податкові документи, декларації);
 • розроблено механізми обліку витрат на мобільний зв’язок, страхування, працівників;
 • допрацьовано механізми передачі товарів на переробку субпідрядникам.

Супровід програмного комплексу здійснюється за угодою про рівень послуг (SLA).

ЯПОНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕБН-УКРАЇНА"

ТОВ "СЕ Борднетце-Україна" — виробник кабельно-провідникової продукції для концерну «Фольксваген». Засновником є японська компанія "Сумітомо Електрік" (Sumitomo Electric Bordnetze) — провідний світовий виробник кабельної продукції.

На підприємстві впроваджено програмний продукт "Управління виробничим підприємством". Загальна кількість автоматизованих робочих місць – 60. Здійснено автоматизацію таких ділянок:

 • бухгалтерський і податковий облік (у т.ч. автоматичне формування фінансової та податкової звітності);
 • зарплата й управління персоналом;
 • управління грошовими коштами;
 • управління замовленнями.

Індивідуально було розроблено низку підсистем, які дали змогу оптимізувати багато важливих бізнес-процесів на підприємстві. Зокрема:

 • для автоматизації розрахунку зарплати працівників (на підприємствах Замовника — 4000 осіб), проведено інтеграцію облікової системи BAS із «електронною прохідною». Ця інформація допомогла автоматизувати облік фактичного перебування працівників на підприємстві, що своєю чергою стало основою для ведення достовірних табелів обліку робочого часу.
 • розроблено друк розрахункових листків у пін конвертах, що забезпечило насамперед збереження конфіденційності інформації, а також оперативність друку та видачі розрахункових листків.
 • розроблено корпоративну систему тайм-менеджменту, що допомогло оперативно вести облік робочого часу, зайнятості робочих центрів відповідно до встановленого графіка роботи (позмінний, індивідуальний), аналізу та контролю ефективності використання робочого часу.
 • розроблено підсистему «Рекрутинг», впровадження якої максимально спростило бізнес-процес підбору персоналу та забезпечила збереження інформації щодо кожного кандидата, її подальший аналіз.
 • для можливості ведення обліку листків непрацездатності, проходження медичних оглядів і скарг працівників на медичні препарати, розроблено окремий модуль — «Медпункт».
 • здійснено інтеграцію програмного забезпечення BAS зі спеціалізованим виробничим програмним забезпеченням.
 • розроблено конфігурацію «Облік давальницької сировини для переробки». Основне завдання її полягає в обліку сировини, завезеної на митну територію України, фіксації переробки та вивезення з території країни у вигляді готової продукції. У конфігурації також реалізовано друк та вивантаження всіх нормативних документів для митниці та торгово-промислової палати.

Супровід програмного комплексу здійснюється за угодою про рівень послуг (SLA).

"ДІНТЕР УКРАЇНА СКАЛА" — ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО НІМЕЦЬКОЇ КОМПАНІЇ "DöHLER"

ТОВ "ДІНТЕР УКРАЇНА СКАЛА" — провідний світовий виробник, продавець і постачальник натуральних інгредієнтів і систем інгредієнтів на технологічній основі, а також інтегрованих рішень для виробництва напоїв і продуктів харчування.

У 2015 році завершено проект автоматизації бухгалтерського, управлінського та технологічного обліку в «Дінтер Україна Скала» на базі "Управління виробничим підприємством".

У промислову експлуатацію введено такі підсистеми:

 • управління продажами;
 • управління закупівлями;
 • управління грошовими коштами;
 • управляння складськими запасами, у т.ч. адресним зберіганням;
 • управління виробництвом без графіка виробництва;
 • розрахунок собівартості продукції;
 • управління необоротними активами;
 • управління персоналом, кадри та розрахунок зарплати;
 • регламентований облік.

Додатково були розроблені функції:

 • підключення електронної ваги до BAS, завдяки чому вдалося повністю виключити зловживання працівників на етапів приймання сировини;
 • для аналізу діяльності керівником-іноземцем і формування звітності для головної компанії «Döhler» здійснено переклад конфігурації на англійську мову;
 • автоматизовано технологічний облік, що дало змогу головному технологу підприємства здійснювати облік продукції в розрізі серій, з урахуванням усіх хімічних і органолептичних показників. З'явилась можливість прогнозувати результати купажу, відстежувати ланцюжок переробки сировини;
 • впроваджено контур сертифікації продукції.

ГРУПА КОМПАНІЙ "МОНСТЕРА ІНВЕСТ"

До складу холдингу входять підприємства гірночивидобувної та переробної промисловості, сількогосподарські підприємства, а також готелі, ресторани, керуюча та інші допоміжні компанії, — усього 15 підприємств.

Проект створення єдиної автоматизованої системи управлінського обліку було проведено у два етапи. На першому етапі виконано роботи зі встановлення бухгалтерського обліку на усіх підприємствах групи компаній. Зокрема було розроблено облікові політики для кожного типу підприємства, проведено навчання персоналу й автоматизовано облік за допомогою типових рішень BAS.

На другому етапі, спеціалісти компанії «ВОЛОШИН» регламентували, а після цього і автоматизували систему централізованого казначейства ГК «МОНСТЕРА ІНВЕСТ» за допомогою програмного забезпечення "Консолідація".

Ключові результати впровадження:

 • регламентація усіх процесів централізованого казначейства;
 • забезпечення прозорості процесів, що стосуються бюджетування та казначейства;
 • зниження затрат на підготовку бюджетів і звітності, що стосуються казначейства;
 • оперативне отримання інформації про рух грошових коштів, залишок коштів у касах та розрахункових рахунках підприємств холдингу;
 • забезпечення своєчасності виконання платежів;
 • отримання грошових коштів раніше;
 • здійснення оплат пізніше.

Відокремлений підрозділ "Головдерженергонагляд» Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"

"ГОЛОВДЕРЖЕНЕРГОНАГЛЯД" — державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії. Входить в структуру ДП «Національна енергетична компанія "Укренерго" - вертикально інтегрована природна монополія в галузі передавання електроенергії.

У 2013 році компанією «Волошин» успішно завершено проект з впровадження та адаптації автоматизованої системи "Зарплата та управління персоналом".

Згідно з технічним завданням були виконані наступні роботи:

 • проведено аналіз наявних накопичених даних і розроблено методи переносу даних на нову платформу за попередні періоди з поточних систем у відповідності до вимог обліку;
 • проведено адаптацію програмного забезпечення у частині розрахунку заробітної плати і кадрового обліку відповідно до внутрішньої облікової політики компанії;
 • реалізовано обміни даними між BAS та іншими внутрішніми автоматизованими системами замовника;
 • автоматично перенесено і перевірено цілісність потрібних даних з діючих систем на платформу встановленого програмного продукту;
 • розроблено і адаптовано форми звітів у відповідності з технічним завданням;
 • проведено сертифіковане навчання користувачів роботі з програмним продуктом;
 • надано якісну підтримку користувачам при введенні програмного продукту в експлуатацію;
 • доопрацьовано систему за підсумками періоду тестової експлуатації програмного продукту.

В рамках проекту були автоматизовані «Південно-Західна», «Північна», «Центральна» та «Дніпровська філії» Держенергонагляду.